ID6-154: Các tế bào ở loại mô nào khi lớn lên, phân chia giúp cây lớn lên

Các tế bào ở loại mô nào khi lớn lên, phân chia giúp cây lớn lên và phát triển:

A. Mô nâng đỡ.

B. Mô phân sinh ngọn.           

C. Mô mềm.

D. Loại mô khác.

Lời giải

Ở cơ thể thực vật, mô phân sinh bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận