ID6-163. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với cây?

Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với cây ?

A. Giúp cây lớn lên

B, Giúp cây sinh trưởng và phát triển.

C. Giúp cây to ra

D. Giúp cây sinh sàn nhanh.

Lời giải

Sự lớn lên của tế bào: từ các tế bào con mới hình thành có sự tăng lên về kích thước, chiều dài tạo thành tế bào trưởng thành.

Sự phân chia tế bào tạo thành các tế bào con qua quá trình trao đổi chất tạo thành các tế bào trường thành

Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận