ID6-164. Cây sinh trưởng và phát triển được là nhờ:

Cây sinh trưởng và phát triển được là nhờ:

A. Tế bào lớn lên

B. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

C. Tế bào phân chia

D. Cả A, B, C đều sai.

Lời giải

Cây sinh trưởng và phát triển được là nhờ:

– Các tế bào lớn lên (sự lớn lên của tế bào)

– Số lượng các tế bào nhiều thêm (sự phân chia tế bào)

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận