ID6-165. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với

Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

A. Giúp cây sinh trưởng và phát triển

B. Giúp cây ra hoa, tạo quả

C. Giúp tăng số lượng tế bào

D. Giúp tăng số lượng và kích thước của các mô.

Lời giải

Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa: giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận