Lý thuyết Các loại rễ, các miền của rễ

1. Rễ và chức năng của rễ

Rễ là cơ quan sinh dưỡng của cây.

Chức năng:

+ Giữ cho cây mọc trên đất.

+ Hấp thu chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng hòa tan.

2. Các loại rễ

Có 2 loại rễ chính là: rễ cọc và rễ chùm.

Rễ cọc và rễ chùm
Rễ cọcRễ chùm

– Có rễ cái đâm sâu dưới đất.

– Nhiều rễ con đâm mọc xiên, từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn.

– Không có rễ cái đâm sâu xuống dưới đất.

– Gồm nhiều nhiều rễ con, dài bằng nhau, mọc ra từ gốc thân.
Rễ su hào, bưởi, cải, hồng xiêm, các cây gỗ…Rễ cây mạ, cây mần trầu…
3. Các miền của rễ

Rễ cây mọc xuống đất gồm có 4 miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng và miền chóp rễ.

Các miền của rễ

Chức năng của từng miền:

Các miền của rễChức năng chính
Miền trưởng thành (có các mạch dẫn)Dẫn truyền
Miền hút (chứa các lông hút)Hấp thụ nước và muối khoáng
Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia)Làm cho rễ dài ra

Ngoài các cây mọc trong đất còn có các cây mọc trong môi trường nước … những cây mọc trong môi trường nước thì rễ thường không có lông hút mà có các rễ thở.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận