ID6-143. Cho diễn biến quá trình phân chia tế bào:

Cho diễn biến quá trình phân chia tế bào:

I. Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

II. Đầu tiên, từ một nhân hình thành hai nhân và tách xa nhau.

III. Các tế bào con tiếp tục lớn lên đến khi bằng tế bào mẹ và tiếp tục quá trình phân chia.

Thứ tự diễn biến quá trình phân chia là:

A. I → II → III

B. II → I → III

C. III → II → I

D. III → I → II

Lời giải

Thứ tự diễn biến quá trình phân chia là:

II. Đầu tiên, từ một nhân hình thành hai nhân và tách xa nhau.

I. Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

III. Các tế bào con tiếp tục lớn lên đến khi bằng tế bào mẹ và tiếp tục quá trình phân chia.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận