ID6-144. Quá trình phân chia tế bào diễn ra như thế nào ?

Quá trình phân chia tế bào diễn ra như thế nào ?

A. Nhân phân chia trước tạo thành 2 nhân con.

B. Chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào mới.

C. Vách tế bào và nhân phân đôi.

D. Cả A và B.

Lời giải

Quá trình phân chia:

+ 1 nhân phân chia tạo thành 2 nhân tách nhau ra.

+ Tế bào chất phân chia, xuất hiện 1 vách ngăn

+ Vách ngăn hoàn thiện, tách 1 tế bào → 2 tế bào

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận