Cấu tạo tế bào thực vật

Lý thuyết

Câu hỏi trắc nghiệm

Hình dạng và kích thước tế bào
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Hình dạng tế bào thực vậtID6-106, ID6-107
Kích thước của tế bào thực vậtID6-108, ID6-109, ID6-110
Cấu tạo tế bào
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Các thành phần của tế bào thực vậtID6-111, ID6-112, ID6-113, ID6-114
Các bào quan của tế bào thực vậtID6-115
Vị trí màng sinh chấtID6-116
Vai trò của màng sinh chấtID6-117
Vai trò của không bàoID6-118
Vai trò của nhânID6-119, ID6-120, ID6-121
Vị trí của lục lạpID6-122
Chức năng của lục lạpID6-123
Vị trí và vai trò của không bàoID6-124
Vai trò của thành tế bào (vách tế bào)ID6-125, ID6-126, ID6-127
Các bộ phận giống nhau tế bào thực vật và động vậtID6-128
Các bộ phận chỉ có ở tế bào thực vật, không có ở tế bào động vậtID6-129
Nội dung câu hỏiID câu hỏi
Khái niệm môID6-130, ID6-131, ID6-132, ID6-133
Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận