ID6-123. Chức năng của lục lạp là

Chức năng của lục lạp là

A. Chế tạo chất hữu cơ.

B. Vận chuyển nước và muối khoáng,

C. Trao đổi khí và thoát hơi nước.

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Chức năng của lục lạp là: Chế tạo chất hữu cơ (quang hợp).

Đáp án A

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận