ID6-122. Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Chất tế bào

B. Vách tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Lời giải

Lục lạp, không bào và một số bào quan khác hàm chứa trong chất tế bào của tế bào thực vật.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận