ID6-121. Phần nào trong cấu tạo tế bào có chức năng: điều khiển mọi hoạt động sống?

Phần nào trong cấu tạo tế bào có chức năng: điều khiển mọi hoạt động sống?

A. Vách tế bào

B. Chất tế bào

C. Nhân

D. Không bào

Lời giải

Nhân tế bào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống.

Vách tế bào bảo vệ và cố định hình dạng tế bào

Chất tế bào chứa bào quan và các chất dịch

Không bào chứa các chất hòa tan, chất dịch, dự trữ và tạo áp suất thẩm thấu.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận