ID6-120. Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là chức năng của:

Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là chức năng của :

A. Vách tế bào

B. Màng sinh chất

C. Chất tế bào

D. Nhân tế bào

Lời giải

Nhân tế bào mang thông tin điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

Vách tế bào bảo vệ và cố định hình dạng tế bào

Chất tế bào chứa bào quan và các chất dịch

Màng sinh chất bao bọc chất tế bào và kiểm soát vận chuyển các chất ra vào tế bào.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận