ID6-119. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động

Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Chất tế bào

B. Vách tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Lời giải

Ở tế bào thực vật, nhân có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

Chất tế bào chứa bào quan và các chất dịch

Vách tế bào bảo vệ và cố định hình dạng tế bào

Màng sinh chất bao bọc chất tế bào và kiểm soát vận chuyển các chất ra vào tế bào.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận