ID6-118. Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật ?

Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Lời giải

Dịch tế bào bao gồm nước và các chất hòa tan.

Ở tế bào thực vật, không bào là nơi chứa dịch tế bào.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận