ID6-124. Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có

Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu ?

A. Nhân

B. Không bào

C. Ti thể

D. Lục lạp

Lời giải

Trong cấu tạo của tế bào thực vật, không bào thường có kích thước rất lớn, chứa dịch tế bào, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu.

Nhân có vai trò điều khiển các hoạt động sống

Ti thể thực hiện hô hấp tế bào, tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống

Lục lạp quang hợp, tạo chất hữu cơ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận