ID6-125. Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào

Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Vách tế bào

D. Màng sinh chất

Lời giải

Các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, dễ dàng liên kết với nhau thành cấu trúc bền vững, vách tế bào là thành phần quyết định hình dạng của tế bào.

Không bào chứa chất dự trữ, tạo áp suất thẩm thấu

Nhân có vai trò điều khiển các hoạt động sống

Màng sinh chất bao bọc chất tế bào và kiểm soát vận chuyển các chất ra vào tế bào.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận