ID6-126. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định. Đây là chức năng của:

Làm cho tế bào có hình dạng nhất định. Đây là chức năng của:

A. Vách tế bào

B. Chất tế bào

C. Nhân tế bào

D. Màng sinh chất.

Lời giải

Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

Chất tế bào chứa bào quan và các chất dịch

Nhân có vai trò điều khiển các hoạt động sống

Màng sinh chất bao bọc chất tế bào và kiểm soát vận chuyển các chất ra vào tế bào.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận