ID6-128. Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật

Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?

1. Chất tế bào

2. Màng sinh chất

3. Vách tế bào

4. Nhân

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Lời giải

Các bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật là: Chất tế bào, Màng sinh chất, Nhân.

Vách tế bào chỉ có ở thực vật, không có ở động vật.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận