ID6-129. Những bộ phận nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà

Những bộ phận nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật ?

A. Lục lạp và vách tế bào.

B. Lục lạp và màng sinh chất. 

C. Nhân và màng sinh chất.

D. Chất tế bào và không bào.

Lời giải:

Tế bào thực vật và động vật đều được cấu tạo từ 3 thành phần: màng sinh chất, tế bào chất với các bào quan, nhân chuẩn (có màng nhân).

Lục lạp và vách tế bào chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận