ID6-107: Nhận xét nào về hình dạng của tế bào thực vật là đúng nhất?

Nhận xét nào về hình dạng của tế bào thực vật là đúng nhất?

A. Hình đa giác

B. Hình cầu

C. Hình bầu dục

D. Hình tròn

Lời giải

Tế bào thực vật chủ yếu có hình đa giác (lục giác).

Đáp án: A

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận