ID6-114. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

A. Chất tế bào trong chứa lục lạp.

B. Vách tế bào, không bào.

C. Màng sinh chất, nhân.

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Một tế bào thực vật gồm các thành phần chủ yếu: Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân, không bào, lục lạp.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận