ID6-113. Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:

A. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.

B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp.

C. Vách tế bào, chất tế bào, nư­ớc và không bào.

D. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

Lời giải:

Một tế bào thực vật gồm các thành phần chính: Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận