ID6-112: Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu:

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu:

A. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào.

B. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

C. Vách tế bào, chất nguyên sinh, nhân, không bào.

D. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào, lục lạp

Lời giải:

Tế bào thực vật gồm các thành phần:

– Vách tế bào, chất tế bào, nhân

– Màng sinh chất, không bào, lục lạp

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận