ID6-111. Tế bào thực vật gồm những thành phần

Tế bào thực vật gồm những thành phần

A. Vách tế bào, chất tế bào, nhân

B. Màng sinh chất, không bào, lục lạp

C. Màng tế bào, nhân, trung thể

D. Cả A và B

Lời giải:

Tế bào thực vật gồm các thành phần:

– Vách tế bào, chất tế bào, nhân

– Màng sinh chất, không bào, lục lạp

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận