ID6-116. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào

Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Lời giải

Ở tế bào thực vật, màng sinh chất là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào, màng sinh chất bao bọc chất tế bào và các bào quan bên trong.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận