ID6-109. Tế bào nào sau đây có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy

Tế bào nào sau đây có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được ?

A. Tế bào ở mô phân sinh ngọn.

B. Tế bào biểu bì vảy hành.

C. Tế bào sợi gai.

D. Tế bào biểu bì lá thài lài tía.

Lời giải:

Tế bào sợi gai có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận