ID12-394. Đơn phân cấu tạo nên phân tử prôtêin là:

Đơn phân cấu tạo nên phân tử prôtêin là:

A. lipit. 

B. glucôzơ.

C. axit amin

D. nuclêôtit.

Lời giải:

Đơn phân cấu tạo nên phân tử prôtêin là: axit amin.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận