ID12-395. Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?

Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?

A. mARN

B. ARN

C. ADN 

D. Prôtêin

Lời giải:

Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử prôtêin.

Đáp án D

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận