ID12-421: Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm

Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp:

A. Tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.

B. Điều hoà sự tổng hợp prôtêin.

C. Tổng hợp các prôtêin cùng loại.

D. Tổng hợp được nhiều loại prôtêin.

Lời giải:

Trong dịch mã, poliribôxôm giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin – 1 lần dịch mã được nhiều prôtêin

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận