ID12-422: Pôlixôm (pôliribôxôm) có vai trò gì?

Pôlixôm (pôliribôxôm) có vai trò gì?

A. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin khác loại.

B. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra chính xác

C. Làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin cùng loại.

D. Đảm bảo cho quá trình dịch mã diễn ra liên tục.

Lời giải:

Pôlixôm là chuỗi các ribôxôm gắn vào nhau để cùng tồng hợp nên nhiều chuỗi axit amin trong cùng 1 lúc → làm tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin cùng loại (1 lần dịch mã được nhiều prôtêin).

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận