ID12-423: Trong quá trình tổng hợp prôtêin, pôlixôm có vai trò

Trong quá trình tổng hợp prôtêin, pôlixôm có vai trò

A. Tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin.

B. Giúp ribôxôm dịch chuyển trên mARN.

C. Gắn các axit amin với nhau tạo thành chuỗi pôlipeptit.

D. Gắn tiểu phần lớn với tiểu phần bé để tạo ribôxôm hoàn chỉnh.

Lời giải:

Pôlixôm là hệ thống gồm nhiều ribôxôm cùng trượt đồng thời trên mARN giup tăng hiệu suất quá trình tồng hợp prôtêin

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận