ID12-424: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình dịch mã?

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình dịch mã?

A. Quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực chỉ xảy ra trong tế bào chất.

B. Quá trình dịch mã hoàn tất khi ribôxôm tiếp xúc với bộ ba kết thúc trên mARN.

C. Phân tử rARN đóng vai trò là “người phiên dịch” trong quá trình dịch mã.

D. Trên mỗi phân tử mARN ở sinh vật nhân thực chỉ có một bộ ba mở đầu AUG.

Lời giải:

Phát biểu không đúng là C. Vì phân tử tARN mới là phân tử đóng vai trò “người phiên dịch” trong quá trình dịch mã.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận