ID12-425. Khi nói về quá trình dịch mã kết luận nào sau đây không đúng?

Khi nói về quá trình dịch mã kết luận nào sau đây không đúng ?

A. Bộ ba kết thúc quy định tổng hợp axit amin cuối cùng trên chuỗi polipeptit.

B. Trình tự các bộ ba trên mARN quy định trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit.

C. Liên kết hiđrô được hình thành trước liên kết peptit.

D. Chiều dịch chuyển của ribôxôm trên mARN là 5’-3’

Lời giải:

Ý sai là A vì bộ ba kết thúc không mã hóa cho axit amin nào cả.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận