ID12-420: Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu

Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin:

A. Mở đầu

B. Valin

C. Foocmyl metionin

D. Metionin

Lời giải:

Các chuỗi acid amin được tổng hợp ở trong tế bào nhân thực được bắt đầu bằng axit amin: metionin

Ở tế bào nhân sơ, chuỗi acid amin được tổng hợp mới mở đầu bằng aa focmyl metionin

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận