ID12-401: Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng

Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Tham gia hoạt hoá axit amin

B. Giúp hình thánh liên kết peptit giữa các axit amin

C. Cả A và B đúng

D. Cả A, B, C đều sai

Lời giải:

Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP tham gia hoạt hoá axit amin.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận