ID12-400: Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?

Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?

A. ADN.

B. mARN.

C. tARN.

D. rARN.

Lời giải:

Phân tử mARN trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận