ID12-399: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò

Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”?

A. ADN

B. tARN

C. rARN

D. mARN

Lời giải:

Phân tử đóng vai trò như “người phiên dịch” là tARN

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận