ID12-398: Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong

Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp prôtêin là

A. tARN.

B. mARN

C. rARN.

D. ADN.

Lời giải:

mARN tham gia trực tiếp trong quá trình tổng hợp prôtêin.

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận