ID12-397. Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã?

Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã?

A. tARN

B. ADN

C. mARN

D. rARN

Lời giải:

mARN có vị trí để riboxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã

Đáp án C

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận