ID12-437: Phát biểu nào dưới đây không đúng về quá trình dịch mã ở

Phát biểu nào dưới đây không đúng về quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực?

A. Xảy ra trong tế bào

B. Dịch mã diễn ra cùng thời điểm với quá trình phiên mã.

C. Axit amin mở đầu là methionin.

D. Nhiều ribosome có thể cùng tham gia dịch mã một phân tử mARN.

Lời giải:

Phát biểu không đúng là : B

Ở sinh vật nhân thực, phiên mã diễn ra trước quá trình dịch mã. ở giữa 2 quá trình phiên mã và dịch mã còn có quá trình trưởng thành mARN

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận