ID12-453. Khi nói cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào

Khi nói cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng

A. Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã trên một phân tử mARN

B. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là Metionin

C. Khi dịch mã, ribôxôm dịch chuyển theo chiểu từ 5’→ 3‘ trên phân tử mARN

D. Khi dịch mã, ribôxôm dịch chuyển theo chiểu từ 3’→ 5‘ trên phân tử mARN

Lời giải:

D sai, mARN bắt đầu dịch mã từ đầu 5’ nên ribôxôm dịch chuyển theo chiểu từ 5’→ 3‘ trên phân tử mARN

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận