ID12-438: Điều nào sau đây không đúng với các chuỗi pôlypeptit được

Điều nào sau đây không đúng với các chuỗi pôlypeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực?

A. Đều diễn ra trong tế bào chất của tế bào.

B. Sau khi tổng hợp xong, axit amin ở vị trí mở đầu bị cắt bỏ.

C. Đều bắt đầu bằng axit amin mêtiônin.

D. Đều bắt đầu bằng axit amin foocmin mêtiônin.

Lời giải:

Ý không đúng là D, vì foocmin mêtiônin là axit amin mở đầu trong chuỗi polipeptit của sinh vật nhân sơ.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận