ID12-439: Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin nói về quá trình

Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực?

(1) Xảy ra trong tế bào chất

(2) Cần axit đeoxiribonuclêic trực tiếp làm khuôn.

(3) Cần ATP và các axit amin tự do

(4) Xảy ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Lời giải:

Các thông tin nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực là (1), (3), (4)

Câu (2) sai, khuôn trực tiếp của dịch mã là mARN chứ không phải là axit đêoxiribonuclêic (ADN).

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận