ID12-440. Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu

Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

I. quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra đồng thời

II. khi dịch mã, ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’ → 5’

III. Cùng một thời điểm có thể có nhiều ribôxôm tham gia dịch mã trên một phân tử mARN

IV. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là methioni

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Lời giải:

Các ý đúng là : III, IV

I sai, hai quá trình này không diễn ra đồng thời

II sai vì ribôxôm dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 5’ → 3’

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận