ID12-391: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

A. ADN.

B. mARN.

C. Ribôxôm.

D. tARN.

Lời giải:

ADN không trực tiếp tham gia vào dịch mã, nó tham gia vào phiên mã tổng hợp ARN, ARN sẽ tham gia vào dịch mã.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận