ID12-392: Ở sinh vật nhân thực, thành phần nào sau đây không tham gia

Ở sinh vật nhân thực, thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã?

A. Ribôxôm.

B. mARN trưởng thành.

C. tARN.

D. mARN sơ khai.

Lời giải:

Ở sinh vật nhân thực mARN sơ khai không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận