ID12-390: Tổng hợp chuỗi polipeptit xảy ra ở:

Tổng hợp chuỗi polipeptit xảy ra ở:

A. Tế bào chất

B. Tất cả các bào quan

C. Nhân tế bào

D. Nhiễm sắc thể

Lời giải:

Quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra trong tế bào chất.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận