ID12-414: Ribôxôm chuyển dịch trên phân tử mARN theo từng nấc

Ribôxôm chuyển dịch trên phân tử mARN theo từng nấc trong quá trình giải mã, mỗi nấc đó được gọi là:

A. Côđon 

B. Triplet

C. Anticôđon

D. Exon

Lời giải:

Ribôxôm chuyển dịch trên phân tử mARN theo từng côđon, mỗi côđon tương ứng với một bộ ba ribônuclêôtit.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận