ID12-413: Ribôxôm chuyển dịch trên phân tử mARN theo từng nấc

Ribôxôm chuyển dịch trên phân tử mARN theo từng nấc trong quá trình giải mã, mỗi nấc đó tương ứng với:

A. Một bộ ba ribônuclêôtit

B. Hai bộ ba ribônuclêôtit

C. Ba bộ ba ribônuclêôtit

D. Bốn bộ ba ribônuclêôtit

Lời giải:

Ribôxôm chuyển dịch trên phân tử mARN theo từng codon, mỗi côđon tương ứng với một bộ ba ribônuclêôtit.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận