ID12-415. Cho các dữ liệu sau:

Cho các dữ liệu sau:

1- Enzyme thủy phân aa mở đầu

2- Ribôxôm tách thành hai tiểu phần bé và lớn rời khỏi mARN

3- Chuỗi polipeptit hình thành bậc cấu trúc không gian của prôtêin

4- Ribôxôm trượt gặp bộ ba kết thúc trên mARN thì dừng lại

Trình tự đúng trong giai đoạn kết thúc dịch mã là:

A. 4 – 3 – 1 – 2

B. 4 – 2 – 3 – 1

C. 4 – 1 – 3 – 2

D. 4 – 2 – 1 – 3

Lời giải:

Trình tự đúng trong giai đoạn kết thúc dịch mã là 4 – 2 – 1 – 3

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận